Marxilainen Työväenliitto
http://www.mtl-fi.org, mtl@mtl-fi.org
14.8.2007, 1.05

 

Kollektiivinen internationalistien koulutustoimi valmistelee tulevaa vallankumousta

Toinen marxilainen koulutusleiri pidettiin 25-29 heinäkuuta onnistuneesti Kreikassa. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Vallankumouksellinen Työväenpuolue (EEK) ja sen nuorisojärjestö (OEN). Seitsemässä istunnossa käsiteltiin kolme perusteemakokonaisuutta: a) Maailmanlaajuisesta kuohunnasta maailman vallankumoukseen, b) "90 vuotta lokakuun vallankumouksesta" - Vallankumouksesta restauraatioon ja restauraatiosta uuteen vallankumoukseen" ja c) Nuorison ja työläisten yhteiskunnallinen taistelu Kreikassa - "Luokka, puolue, johto".

Erittäin tärkeäksi koettiin kansainvälinen edustus Turkista, Palestiinasta, Venäjältä ja Romaniasta. Sen lisäksi, että kansainväliset edustukset toivat esille omassa maassaan vallitsevan luokkataistelun tason, ne myös osallistuivat hedelmällisellä tavalla leirin työskentelyyn ja teoreettiseen keskusteluun. Mukana oli myös muitakin edustajia Kreikan radikaalivasemmiston taholta.

Kaikkia aiheita edelsi niihin liittyviä alustuksia, minkä jälkeen osallistujat saivat purkaa eri aiheet kuudessa työryhmässä.

Viimeisenä päivänä (sunnuntai 29.7) jokainen toimikunta sai esittää yhteenvetoja työskentelystään. Keskustelujen lisäksi järjestettiin elokuvaesityksiä.

Kansainvälinen leiri oli kaikille "Internationalismin kollektiivinen koulu", kuten EEK:n pääsihteeri Savas Michail korosti. Marxilaisen työskentelytavan mukaan leiriläiset aloittivat vallitsevan tilanteen analyysillä kansainvälisellä tasolla ja katsauksella sen luonteenomaisista käänteistä ja pujottelustaan vasemmalle ja oikealle. Hallitsevan luokan kyvyttömyys sovitella yhteiskunnallisen järjestelmänsä ristiriitoja, yhdessä työväen vastarinnan ja vastahyökkäyksen kanssa pakottavat yhteiskunnan alituiseen kiehuntatilaan ja epävakauteen, mikä on ominaisuuspiirre ennen tilanteen muuttumista vallankumoukselliseksi. Siitä kielivät Lähi-idän, Euroopan ja latinalaisen Amerikan kansan tärkeimmät taistelut.

-- No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.11.17/951 - Release Date: 13.8.2007 10:15