Marxilainen Työväenliitto
http://www.mtl-fi.org, mtl@mtl-fi.org
3.9.2007, 0.29

 

{0TSIKKO}Biopolttoainebuumista ja sen seurauksista{/0TSIKKO}

Kohoavien raakaöljyn markkinahintojen seurauksena on tullut mahdolliseksi tuottaa polttoaineita bioraaka-aineista kohtuullisen kannattavasti. Tämä pätee erityisesti aasialaiseen palmuöljyyn ja lähinnä etelä-ja keskiamerikassa tuotettuun ruokosokeritisleeseen.

Tämän lisäksi kiinnostusta biopolttoaineisiin on lisännyt huoli ilmastonmuutoksesta, jonka hillitsemiseen biopolttoaineet on nähty osaratkaisuna. Erilaiset "vihreät" järjestöt ja puolueet ovat usein olleet innostuneita biopolttoaineiden tarjoamista mahdollisuuksista.

RUOKAA VAI POLTTOAINETTA?

Olennaisin vaaratekijä kasvavassa biopolttoainekasvien viljelyssä on se, että viljelyspinta-ala, joka käytetään polttoainetuotantoon, on suoraan pois ravinnontuotantoon käytettävästä pinta-alasta ja/tai luonnonympäristöistä, kuten sademetsistä. Tämä pätee aivan erityisesti alueilla, joilla kyseinen tuotanto on kannattavinta, eli Etelä-Aasiassa ja eteläisessä Amerikassa. Lisäksi, on huomattava, että näillä alueilla suuret väestönosat elävät absoluuttisessa köyhyydessä ja aliravittuina.

Näin ollen biopolttoaineiden tuotannosta on hyvin nopeasti tulossa hyvin konkreettinen luokkataistelukysymys. Konkreettisesti ja välittömästi lisääntyvä biopolttoainekasvien viljely koskettaa viljelyalueiden asukkaita; pienviljelijöitä ja maataloustyöläisiä. Yleisesti varsinkin Etelä-Amerikassa mm. Brasiliassa tilanne on se, että sokeriplantaasien omistajat ajavat pakkokeinoin pienviljelijöitä mailtaan laajentaakseen tiluksiaan. Entisille pienviljelijöille ei jää muita vaihtoehtoja, kuin näläkuolema, tai työskenteleminen sokeriparonille surkeissa olosuhteissa ja surkealla palkalla.

Biopolttoaineiden lisääntyvä tuotanto johtaa myös maailmanmarkkinoilla nopeaan viljatuotteiden hinnannousuun (tämä on jo todellisuutta nykyään). Käytettävät viljelyalat ovat maailmassa jo hyvin rajalliset, eikä biopolttoaineiden tuotantoa voida oleellisesti lisätä ilman, että ruoantuotanto vähenee. Myös sademetsistä raivattava viljelymaa on hyvin kyseenalainen ratkaisu, koska korvaamattomat luontoarvot ovat tällöin uhattuna.

LIIKENTEEN KASVU JA KASVAVA TARVE LIIKENNEPOLTTOAINEILLE

Tieliikennemäärät onvat olleet jatkuvassa kasvussa maailmanlaajuisesti. Samalla, autojen keskikoko ja polttoaineenkulutus yksikköä kohti on noussut. Tämä ei ole sattumaa, vaan on huomattava, että autoteollisuus pyrkii nimenomaisesti markkinoimaan ja myymään suurempia automalleja, koska niiden tuotannosta ja myynnistä on mahdollista saada suurimmat voitot. Myös öljy-yhtiöiden välittömät intressit ovat samansuuntaiset. Myös työväenluokkaisille ihmisille suunnattu mielikuvamarkkinointi suosii siirtymistä yhä suurempiin kulkuneuvoihin. Tämä on mahdollista monelle vain suuren velkaantumisen kautta.

RATKAISUJA

On havaittava, että on aivan välttämätöntä siirtyä energian säästöön mitä pikimmin erityisesti liikenteen osalta. Kestävää keinoa kattaa lisääntyvä kysyntä liikennepolttoaineille ei ole olemassa, vaan liikenne ja kulkuvälineiden koko ja muut ominaisuudet tulee suunnitella niin, että liikkumisesta aiheutuu mahdollisimman vähän kasvihuonepäästöjä ja energiaa käytetään hyvin tehokkaasti.

On siis aivan selvää, että yhtiövalta ja kapitalismin lainalaisuudet eivät avaa minkäänlaista mahdollisuutta toteuttaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää liikennöintiä nyt, eikä tulevaisuudessa. Ns. demokraattinen hallintokoneisto on täysin kyvytön tekemään päätöksiä, jotka olisivat suuryritysten etujen vastaisia ja poikkeaisivat markkinatalouden yleisestä dynamiikasta.

Uskottavan sosialistisen liikkeen tulee tutkia myös tällä alalla tapahtuvia muutoksia, ja ottaa niihin kantaa avoimesti ja selkeästi.

faktaa:

Palmuöljyn suurimmat tuottajat: Malesia ja Indonesia yht. 80% kokonaistuotannosta (palmuöljystä valmistetaan ns. biodieseliä)

Sokeriruo´osta ja maissista valmistettavan bioetanolin suurimmat tuottajat: Keski- ja Pohjois-Amerikka, yht 41,4 % tuotannosta. Etelä-Amerikka, 34 % tuotannosta.

__Jani Poimala

31.8.2007

-- No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.484 / Virus Database: 269.13.2/985 - Release Date: 2.9.2007 16:32