Marxilainen Työväenliitto
http://www.mtl-fi.org, mtl@mtl-fi.org
29.10.2007, 20.38

 

Taistelu paperiteollisuusyhtiöitä vastaan Suomessa ja Etelä Amerikassa on yhteistä

Kannanotto 27.10.2007

Kriisi, joka koettelee reaalitaloutta kapitalismissa, näkyy parhaiten Suomessa perinteisen teollisuuden alasajolla. Maailman suurimmat paperi- ja sellumonopolit ovat investoineet suuria summia, mutta toivot edes kohtuullisesta voitosta eivät ole tuottaneet tuloksia. "Nollatulos ei vielä riitä. Tehtaisiin on sidottu merkittävästi pääomaa", sanoi Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen sen jälkeen kun joutui ilmoittamaan tehtaiden sulkemisesta, joka heittää kadulle tuhansia työläisiä. Kokonaisia paikkakuntia hiljenee. Aikaisemmin tänä vuonna Stora Enso lopetti kaiken toimintansa Yhdysvalloissa. Viime vuonna UPM lopetti tehtaita, jonka seurauksena työttömäksi jäi 3 600 työläistä. Tehtaan sulkeminen Voikkaalla vei toimeentulon koko kylästä. Tehtaan lähdettyä, jäljelle jäi työttömyyttä ja melkoiset ympäristötuhot.

Paperin raaka-aineen kasvava hinta yhdessä dollarin arvon alenemisen kanssa ovat aiheuttaneet monikansallisten yhtiöiden tuloksille suuria heilahteluja. Inflaatio ja muut kustannuksia nostavat seikat kuten Venäjän asettamat vientitullit, ovat saaneet raaka-aineiden hinnat nousemaan 45-65 prosenttia vuodessa. Dollarin arvon aleneminen taasen on saanut yhtiöiden kilpailukykyä Yhdysvaltojen suunnassa kärsimään. "Tehtaiden sulkeminen on tuskallinen kokemus, mutta minä toimin turvatakseni yhtiön tulevaisuuden", sanoi Storan toimitusjohtaja.

Työläisten pitää painostaa ammattiliittonsa johtoa mobilisoimaan heti väkeä yleislakkoon koko paperialalla Suomessa. Rinnakkain työläisten täytyy aktivoitua byrokratiasta itsenäisesti ja alkaa pitää kokouksia, joihin osallistuisi paikallisasukkaat ja vaikka koko paikkakunta. Niissä kansankokouksissa pitäisi esittää konkreettisia ehdotuksia taistelun koordinoimisesta ja eskaloimisesta paikkakunnan muille aloille. Taistelun tavoitteena pitää olla vaatimus, että tehdasta ei saa sulkea. Keinoksi alussa voisi ajatella tehtaan valtaamista. "Kapitalistit niittävät tappioita ja haluavat pääomansa irti sijoittaakseen sitä muualle. "Meidän pitää toimia turvataksemme työläisten tulevaisuutta", sanoo Marxilainen Työväenliitto.

Voiton prosentin putoaminen kapitalismin suurissa metropoleissa on pakottanut yhtiöt etsimään investointikohteita muualta. Eritoten raaka-aineen halpa riittävyys on noiden investointien taustalla. Tämän vuoden heinäkuun lopulta lähtien yksi suurimmista suomalaisista monikansallisista yhtiöistä, Metsä-Botnia, on saanut valmiiksi tehtaansa Fray Bentoksessa, Uruguayssa. Tämä on Botnian kuudes tehdas. Muut viisi tehdasta sijaitsevat kaikki Suomessa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on miljoona tonnia vuodessa. Se on melkein kaksinkertainen Botnian muihin tehtaisiin verrattuna. Uruguayn tuotantoon tarvitaan 3,5 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa. Investointi maksaa miljardi USA:n dollaria. Tehtaassa tulee työllistymään noin 300 työläistä. Botnia on arvioinut, että välillinen työllistävä vaikutus nousee muutamiin tuhansiin ihmisiin. Tehtaan on tarkoitus valmistella eukalyptussellua ja investoinnista Botnia oli tehnyt päätöksen maaliskuussa 2005. Botnia omistaa Compañia Forestal Oriental S.A. (FOSA) -nimisen yhtiön, joka viljelee eukalyptuspuita. Fray Bentos on 20 000 asukkaan kaupunki ja sijaitsee Länsi-Uruguayssa. Ympäristölliset vaikutukset tulevat olemaan mittavat sekä Uruguayn että Argentiinan ympäristölle. Projekti on Botnian historiassa suurin teollinen investointi.

Mielenosoitukset ja muut protestit ovat jatkuneet koko tehtaan rakentamisprosessin ajan. Jotkut niistä ovat olleet hyvin militantteja ja ovat välillä pysäyttäneet tehtaan rakentamisen jatkamista. Hankkeella on ollut ongelmia lupien saamisen kanssa viranomaisilta, mikä kielii siitä, että Argentiinan vastaisella rajalla virtaavan Uruguay -joen saastuttaminen on varmaa. Botnian käyttämä ECF -valkaisu sisältää myrkyllistä klooridioksidia, joka tunnetusti aiheuttaa syöpää. Tehtaan jätevedet tulevat käyttämään AOX -yhdisteitä kuten esim. kloorattuja fenoleja, jotka luokitellaan erittäin haitalliseksi ympäristölle. Sen lisäksi jokeen päätyvät typen 200 tonnia sekä fosforin päästöt 20 tonnia vuodessa. Tämä on sama kuin jos 65 000 asukkaan kaupungin jätevedet päästettäisiin käsittelemättöminä jokeen. Jokea on jo ennestäänkin saastutettu ja monet lintu- ja kalalajit ovat jo uhanalaisia.

Protesteihin on osallistunut väkeä monesta maasta Argentiinan ja Uruguayn militanttien lisäksi. Meidän mielestämme rakennustyöt ovat täysin laittomia. Ympäristöarvioinnit ovat tekaistuja ja niillä ei ole mitään arvoa. Uruguay-joen hallinnasta vastaava komissio (Comisión Administradora del Río Uruguay) ei ole hyväksynyt niitä. Tehdaskiista on sekoittanut Uruguayn ja Argentiinan eliitin välejä. Jossain vaiheessa Suomenkin ministerin vierailu Argentiinassa jouduttiin perumaan protestien ansiosta. Suomen hallitus on oikeutetusti saanut erittäin huonoa mainetta Argentiinan kansan keskuudessa. Suomen ja Uruguayn välinen sopimus tarkoittaa suomalaisen pääoman imperialistista interventiota Uruguayhin. Protestit Suomen hallitusta vastaan pitää vielä kehittää ja siihen on osallistuttava työväenluokan myös Suomessa. Suomessa on järjestettävä solidaarisuusprotesteja mitä pikimmiten. Meillä ja taistelevilla veljillä ja sisarilla eteläisessä Amerikassa on vastassa yhteinen vihollinen, paperiteollisuuden firmat, suurpääoma. Protestit pitää koordinoida monikansallisten komiteoiden välityksellä. Hallitusten mahdollista protestien kieltämistä pitäisi ehdottomasti uhmata niin Rio Negron rajamaakunnassa kuin kaikissa muissakin maissa.

*_Voitto Uruguayn ja Argentiinan sisarille ja veljillemme

*_Solidaarisuutta Partido Obreron ja Partido de los Trabajadoresin taisteleville tovereille

*_Alas pääoman hyökkäykset. Ei uhrauksia voittojen alttarille

*_Tuomitsemme Botnian kolonialistista ja Suomen, Uruguayn ja Argentiinan hallitusten pro-imperialistista politiikkaa

*_Tehkää tehtaasta käytännössä toimeton

*_Kumotkaa maiden väliset rajat. Työläisillä on yhteiset intressit pääomaa ja sitä puolustavaa valtionvaltaa vastaan

Marxilainen Työväenliitto

-- No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.12/1098 - Release Date: 29.10.2007 9:28