Marxilainen Työväenliitto
http://www.mtl-fi.org, mtl@mtl-fi.org

Julkaisut

Marxilaisen Työväenliiton painetut julkaisut.


Lehdet

 

Å-sikten — Mielipide. Kuukausittain ilmestyvä ajankohtaisia kysymyksiä analysoiva uutis- ja mielipidelehti. HUOM! Lehti ei ole Marxilaisen Työväenliiton julkaisu, vaan lehteä julkaisee Osuuskunta Luokkatieto. MTL:n panos lehden toimittamiseen on kuitenkin erittäin keskeinen. Å-sikten on tällä hetkellä tärkein lehti MTL:lle. Lehden omilla kotisivuilla hyvä arkisto.

Militantti. Marxilaisen Työväenliiton lehti, josta ilmestyi kaksi numeroa keväällä 2001, jonka jälkeen julkaiseminen oli keskeytettävä resurssien puutteen vuoksi.

1. numero, 2.3.2001 [pdf, 51 kt]

2. numero, 20.4.2001 [pdf, 427 kt]


Pamfletit
Kaikki pamfletit ovat pdf-muodossa. Suluissa tiedoston koko kilotavuissa. Aiemmin ilmestyneet ylinnä.

 

Kolmannesta maailmansodasta. Lyhyesti kolmanteen maailmansotaan johtavasta kehityksestä, Suomen asemasta sodassa ja sodan estämisen edellytyksistä.
30.5.2001 [249 kt]

Stalinismi on stalinismia, hunnun kanssa tai ilman / Miksi Neljäs Internationaali pitää jälleenrakentaa
13.5.2001/10.6.2001 [230 kt]

Kansainvälisen Työväenkomitean poliittinen umpikuja. Marxilaisen Työväenliiton Kansainvälisestä Työväenkomiteasta eroamiseen johtaneista syistä sekä MTL:n poliittisista tavoitteista.
1.12.2001 [220 kt]

The Political Dead End of the International Workers' Committee. About the reasons why Marxist Workers' League (MTL) of Finland resigned from the International Workers' Committee, and about the political aims of MTL. (sisältö sama kuin ylläolevassa, mutta englanniksi)
1.12.2001 [222 kt]

Marxilaisen Työväenliiton järjestäytymiskokous Oulussa 8.-10.3.2002. Kokousasiakirjat, esitykset kokoukselle. I vihko. Marxilaisen Työväenliiton toimintakertomus 2000-2002. Kapitalismin kriisin analyysi.
31.1.2002 [377 kt]

Marxilaisen Työväenliiton järjestäytymiskokous Oulussa 8.-10.3.2002. Kokousasiakirjat, esitykset kokoukselle. II vihko. Puolueen ohjelma ja ajankohtaiset tehtävät. Puolueen säännöt.
31.1.2002 [353 kt]

Kapitalismin kriisin analyysi. Hyväksytty Marxilaisen Työväenliiton järjestäytymiskokouksessa Oulussa 9. - 10.3.2002.
21.3.2002 [390 kt]

Marxilaisen Työväenliiton asiakirjoja. Puolueen ohjelma ja ajankohtaiset tehtävät. Puolueen säännöt. Puolueen toimintakertomus 2000 - 2002. Hyväksytty Marxilaisen Työväenliiton järjestäytymiskokouksessa Oulussa 9. - 10.3.2002.
21.3.2002 [433 kt]

Stalinismin ja äärioikeiston liitto. Kansanrintamapolitiikan taustoista ja sen tämän päivän ilmentymästä Suomessa.
29.4.2002 [287 kt]