Marxilainen Työväenliitto
http://www.mtl-fi.org, mtl@mtl-fi.org

Trotski-internetarkisto

Suomennettuja Lev Trotskin kirjoituksia.


Venäjän työväen vallankumouksen historiaa lokakuusta Brest-Litovskiin

1938: Neuvostoliitto ja siirtymäkauden ongelmat (Neljännen Internationaalin Siirtymäohjelmasta)

toukokuu 1940: Lev Trotskin viimeinen kirje Neuvostoliiton työläisille ja talonpojille


Muissa kokoelmissa

 

1932: Venäjän vallankumouksen puolustus (Kööpenhaminan puhe). Marxist Internet Archiven kokoelmissa.


Lisäksi suomennettu on seuraavat kirjat, joita ei toistaiseksi ole saatavilla sähköisessä muodossa.

 

1920: Terrorismi ja kommunismi (Savon Kansan Kirjapaino Osakeyhtiö, Kuopio 1921). Tämä kirja on harvinaisuus, ja sitä löytää tuskin muualta kuin yliopistokirjastojen suljetuista arkistoista.

1930: Jatkuva vallankumous (Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1970). Kysy kirjastostasi!