Marxilainen Työväenliitto
http://www.mtl-fi.org, mtl@mtl-fi.org

 

Polttopisteessä:
NeljäsInternationaali


MarxilainenTyöväenliitto ja Neljäs Internationaali
Artikkeleitamme, kannanottojamme ja analyysejamme, uusimmat ylinnä.

 

5.03.2002: After February 15: we can win the war against the imperialist war!

5.03.2002: AN EPOCH OF WARS AND REVOLUTIONS: IRAQ AND ARGENTINA

30.11.2002: Firenzen liikehdintä

23.10.2002: Kaikki hävisivät Kreikan kunnallisvaaleissa

17.10.2002: Torju imperialistien aikeet aloittaa sota sorrettua Irakia ja sen kansaa vastaan (alkuperäinen englanninkielinen versio alemmassa osastossa)

5.6.2002: Vallankumouksen tuli Palestiinassa ja Argentiinassa. Balkanin sosialistisen "Christian Rakovski" -keskuksen kolmas konferenssi Ateenassa 19. - 20.5.2002.

Kapitalisminvastainen liikehdintä ja vallankumous. 9. - 10.3.2002 hyväksytyn kapitalismin kriisin analyysin kolmannessa luvussa esitämme analyysimme Neljännen Internationaalin jälleenrakentamisesta sekä Neljännen Internationaalin perillisten virheistä.

Marxilaisen Työväenliiton kansainvälinen yhteistyö. 9. - 10.3.2002 hyväksytyn puolueen ohjelman toinen luku.

8.11.2001: Marxilainen Työväenliitto erosi Kansainvälisen Työväenkomitean jäsenyydestään


NeljännenInternationaalin jälleenperustamiseen tähtäävän liikkeenkannanottoja ja artikkeleita
Uusimmat ylinnä.MTL:n tavoitteet ja periaatteet Neljännen Internationaalinjälleenrakentamiseksi ovat yhteiset kyseisen liikkeen kanssa.Tavoitteenamme on tämän vuoden aikana aloittaa keskustelutliikkeen koordinointikomitean kanssa ja selvittää, missämäärin olemme yhtä mieltä tähän liikkeeseen kuuluvienpuolueiden kanssa muista poliittisista kysymyksistä. Nämäkeskustelut eivät tarkoita, että allekirjoittaisimme jokaisenyksittäisen liikkeeseen kuuluvan järjestön kaiken politiikan.

Kannanotot ovat pääasiallisestienglanniksi. Pyrimme suomentamaan uusia kannanottojamahdollisuuksiemme mukaan.

 

21.05.2003: The World Capitalist Crisis and the Fourth International

07.05.2003: IMPERIALIST TROOPS OUT OF IRAQ!

03.02.2003: IMPERIALISTS, HANDS OFF IRAQ!

17.10.2002: Defeat the Imperialist War Drive Against Oppressed Iraq and Its People (suomennettu, ks. ylemmästä osastosta)

27.4.2002: After the French Elections: WHITHER EUROPE?

8.4.2002: End the Zionist Aggression and Occupation!

7.3.2002: Theoretical Notes on the Margins of the Argentinean Revolution

30.12.2001: ARGENTINAZO: A New Stage of the World Revolution

4.11.2001: Against Imperialist Aggression! In Defence of Oppressed Afghanistan and Its People!


Linkit
aakkosjärjestyksessä

 

EEK, Kreikka

Partido Obrero (Työväenpuolue), Argentiina

Socialist Workers' League (Sosialistinen Työväenliitto), Palestiina